Donatie

Beste moslimbroeders en -zusters,
Assalaamoe Alaikoem wa Rahmatoellaahie wa Barakaatoeh,

Wij zijn afhankelijk van de gemeenschap en hebben uw donaties hard nodig om de kosten te kunnen betalen.

Wilt u een donatie doen dan mag dat ook online via NL 35 ABNA 0439 3678 32 t.n.v. Stichting Welzijn voor Moslims, o.v.v. Donatie.

Steun op deze manier uw moskee Anwar-E-Madinah Eindhoven en verzilver uw donaties in zegeningen. Moge Allah Subhana Wa Ta Alla u hiervoor belonen. Amien.